حدود قیمت:

نمایش:
مرتب سازی بر اساس:
پیتزا پپرونی

160 گرم پپرونی ، 160 گرم پنیر پیتزا مطهر، قارچ،فلفل رنگی،زیتون

160 گرم پپرونی ، 160 گرم پنیر پیتزا مطهر، قارچ،فلفل رنگی،زیتون
38,000 تومان
پیتزا چهار فصل خانواده

140 گرم گوشت راسته گوساله، 140 گرم سینه مرغ طعم دار شده،100 گرم ژامبون مرغ و گوشت،50 گرم پپرونی،320 گرم پنیر پیتزا مطهر، قارچ،فلفل رنگی،زیتون

140 گرم گوشت راسته گوساله، 140 گرم سینه مرغ طعم دار شده،100 گرم ژامبون مرغ و گوشت،50 گرم پپرونی،320 گرم پنیر پیتزا مطهر، قارچ،فلفل رنگی،زیتون
70,000 تومان
پیتزا قارچ و گوشت

160 گرم گوشت راسته گوساله، 120گرم قارچ، 100 گرم پنیر پیتزا مطهر،فلفل رنگی،زیتون

160 گرم گوشت راسته گوساله، 120گرم قارچ، 100 گرم پنیر پیتزا مطهر،فلفل رنگی،زیتون
50,000 تومان
پیتزا قارچ و مرغ

240 گرم سینه مرغ طعم دار شده، 120 گرم قارچ، 100 گرم پنیر پیتزا مطهر، فلفل رنگی،زیتون

240 گرم سینه مرغ طعم دار شده، 120 گرم قارچ، 100 گرم پنیر پیتزا مطهر، فلفل رنگی،زیتون
38,000 تومان
پیتزا مخصوص

100 گرم گوشت راسته گوساله، 100 گرم سینه مرغ طعم دار شده، 100 گرم ژامبون مرغ و گوشت، 150 گرم پنیر پیتزا مطهر، قارچ، فلفل رنگی ، زیتون

100 گرم گوشت راسته گوساله، 100 گرم سینه مرغ طعم دار شده، 100 گرم ژامبون مرغ و گوشت، 150 گرم پنیر پیتزا مطهر، قارچ، فلفل رنگی ، زیتون
45,000 تومان
پیتزا مخلوط

100 گرم ژامبون گوشت، 100 گرم ژامبون مرغ، 120 گرم پنیر پیتزا مطهر، قارچ، فلفل رنگی،زیتون

100 گرم ژامبون گوشت، 100 گرم ژامبون مرغ، 120 گرم پنیر پیتزا مطهر، قارچ، فلفل رنگی،زیتون
45,000 تومان

بارگذاری...

موارد دیگری موجود نیست